Migawka z galerii

img_1268846032_678_sm.jpg

 MCHE
INFORMACJE O PROJEKCIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 września 2018 00:00

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie u 68 uczniów I LO w Oświęcimiu kompetencji z zakresu biologii, geografii, matematyki, umiejętności uczenia się i pracy w zespole do końca czerwca 2019 r. oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym. Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w okresie 03.09.2018 – 30.06.2019.
Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi: on-line, koła naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne w następujących obszarach tematycznych: biologia, geografia, matematyka, umiejętności uczenia się i pracy w zespole. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć.
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019r.;
2) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: geografia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019r.;
3) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: umiejętności pracy zespołowej – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019r.;
4) zajęcia z pracownikami Fundacji Centrum Kopernika w Krakowie w obszarze tematycznym: umiejętności uczenia się – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.;

5) koła naukowe z matematyki z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2018 r. – 06.2019 r.); Kryteria formalne rekrutacji:
- osoba jest uczniem LO nr 1 w Oświęcimiu,
- uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu ( pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,
- w przypadku rekrutacji do koła naukowego uczeń musi zgłosić swoją kandydaturę do zajęć on-line ( nie dotyczy matematyki),
- uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
- uczeń posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczające ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu – opinia nauczyciela przedmiotowego lub pedagoga.

Wymagane dokumenty: Formularz rekrutacji
Umowa na realizację projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” została podpisana pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie a Powiatem Oświęcimskim w Oświęcimiu. Całkowita wartość Projektu wynosi 64 954,38 zł z czego współfinansowanie z UE jest w wysokości 55 211,22 zł, z Budżetu Państwa – 6 495,44 zł oraz wkładu własnego Powiatu – 3 247,72 zł. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018r.


Formularz rekrutacji