Migawka z galerii

img_1273916716_325_sm.jpg

 

MCHE
INFORMACJE O PROJEKCIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 września 2017 00:00

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie u 80 uczniów I LO w Oświęcimiu kompetencji z zakresu języka angielskiego, języka francuskiego, przedsiębiorczości, biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz właściwych umiejętności społecznych potrzebnych na rynku pracy do końca czerwca 2018 r. poprzez wykorzystanie współpracy z uczelniami wyższymi i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2017 – 30.06.2018.
Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe: on-line i koła naukowe w następujących obszarach tematycznych: j. angielski, j. francuski, przedsiębiorczość i kompetencje społeczne oraz koła naukowe z biologii, chemii, matematyki, fizyki. W ramach zajęć on-line przewidziano zajęcia stacjonarne na uczelni. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1) zajęcia z pracownikami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018r.;
2) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w obszarze tematycznym: język francuski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018r.;
3) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w obszarze tematycznym: przedsiębiorczość – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018r.;
4) zajęcia z pracownikami Fundacji Centrum Kopernika w Krakowie w obszarze tematycznym: kompetencje społeczne – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018r.;
5) koła naukowe z:
a) matematyki (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);
b) chemii (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);
c) fizyki (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);
d) biologii (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);

Kryteria formalne rekrutacji:
- osoba jest uczniem klasy drugiej I LO w Oświęcimiu,
- uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu ( pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,
- uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
- w przypadku rekrutacji do koła naukowego uczeń musi również zgłosić swoją kandydaturę do zajęć on-line ( dotyczy tylko kompetencji, w ramach których organizowane są zajęcia on-line i koła naukowe),
- wymóg wskazujący na posiadanie kompetencji pozwalających na udział w zajęciach: uczeń osiągnął z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu na koniec semestru poprzedzającego rekrutację minimum ocenę dobrą, w zakresie kompetencji społecznych będzie brana pod uwagę ocena z zachowania.

Wymagane dokumenty: Formularz rekrutacji
Formularz rekrutacji