Migawka z galerii

img_1275484069_291_sm.jpg

 

MCHE
INFORMACJE O PROJEKCIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 września 2017 00:00

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie u 66 uczniów I LO w Oświęcimiu kompetencji z zakresu języka angielskiego, języka francuskiego, biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz właściwych umiejętności społecznych potrzebnych na rynku pracy do końca czerwca 2018 r. poprzez wykorzystanie współpracy z uczelniami wyższymi i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2017 – 30.06.2018.
Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe: on-line i koła naukowe w następujących obszarach tematycznych: j. angielski, j. francuski i przedsiębiorczość oraz koła naukowe z biologii, chemii, matematyki, fizyki. W ramach zajęć on-line przewidziano zajęcia stacjonarne na uczelni. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć.
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1) zajęcia z pracownikami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w obszarze tematycznym: język angielski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018r.;
2) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w obszarze tematycznym: język francuski – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018r.;
3) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w obszarze tematycznym: przedsiębiorczość – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2017 r. do czerwca 2018r.;
4) koła naukowe z:

a) matematyki (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);
b) chemii (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);
c) fizyki (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);
d) biologii (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2017 r. – 06.2018 r.);

Kryteria formalne rekrutacji:
- osoba jest uczniem klasy drugiej I LO w Oświęcimiu,
- uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu ( pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,
- uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
- w przypadku rekrutacji do koła naukowego uczeń musi również zgłosić swoją kandydaturę do zajęć on-line ( dotyczy tylko kompetencji, w ramach których organizowane są zajęcia on-line i koła naukowe),
- wymóg wskazujący na posiadanie kompetencji pozwalających na udział w zajęciach: uczeń osiągnął z przedmiotu odpowiadającego obszarowi tematycznemu na koniec semestru poprzedzającego rekrutację minimum ocenę dobrą, w zakresie kompetencji społecznych będzie brana pod uwagę ocena z zachowania.
Wymagane dokumenty: Formularz rekrutacji

Umowa na realizację projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” została podpisana pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie a Powiatem Oświęcimskim w Oświęcimiu.
Całkowita wartość Projektu wynosi 65 045,00 zł z czego współfinansowanie z UE jest w wysokości 55 288,25 zł, z Budżetu Państwa – 6 504,50 zł oraz wkładu własnego Powiatu – 3 252,25 zł.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się w październiku 2017r.
W okresie od października do grudnia 2017 r. zrealizowano łącznie 32 godziny zajęć on-line
z obszaru tematycznego: język angielski, język francuski i przedsiębiorczości oraz 31 godzin kół naukowych z obszaru tematycznego: język angielski, język francuski, przedsiębiorczość, chemia, biologia i matematyka.
W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. zrealizowano łącznie 58 godzin zajęć on-line z obszaru tematycznego: język angielski, język francuski i przedsiębiorczość oraz 179 godzin kół naukowych z obszaru tematycznego: : język angielski, język francuski, przedsiębiorczość, chemia, biologia i matematyka. Poniżej prezentujemy parę zdjęć z zajęć:

Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!