Migawka z galerii

img_1273916717_212_sm.jpg

 

MCHE
INFORMACJE O PROJEKCIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 20 listopada 2016 21:11

INFORMACJE O PROJEKCIE
Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyżej wymieniony projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych z biologii, chemii, fizyki i matematyki u uczniów Powiatowego Zespołu Nr Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu do 30.06.2017 roku. Grupą Docelową projektu jest LO nr 1 w Oświęcimiu i jego uczniowie z klas o rozszerzeniu: biologicznym, chemicznym, fizycznym i matematycznym w liczbie 80 osób.
Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe on-line prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczyciela, z możliwością konsultacji z nauczycielem akademickim, w następujących obszarach tematycznych: z biologii, chemii, fizyki i matematyki. W ramach każdej formy wsparcia przewidziano raz w semestrze zajęcia stacjonarne na uczelni. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne.

Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej” to wspólne partnerstwo między Powiatem Oświęcimskim a wiodącymi krakowskimi uczelniami wyższymi tj: Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie i Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki w Krakowie.

Umowa nr : RPMP. 10.01.04-12.0003/16-00 z dnia 27.06.2016r.
Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 30.06.2017r.
Całkowita wartość projektu wynosi 75 950,00 zł


Formularz rekrutacji