Poczta

Migawka z galerii

img_1268935887_44_sm.jpg

 MCHE
Styczeń MCHE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 stycznia 2020 00:00

Zajęcia w kolejnej edycji projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV”


W roku szkolnym 2019/2020, 70 uczniów z naszej szkoły bierze udział w zajęciach on-line i kołach naukowych w obszarze: biologia, chemia, matematyka, umiejętność pracy w zespole w kontekście środowiska pracy, rozwój kompetencji z zakresu umiejętności uczenia się w projekcie pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie u 70 uczniów w LO w Oświęcimiu kompetencji z w/w zakresów oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym. Przewidziane zostały również wyjazdy on-line, warsztaty weekendowe i wakacyjne, które odbywać będą się przy współpracy uczeni wyższych. Obecnie prowadzone są wirtualne zajęcia wykładowe i laboratoryjne w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną, co pozwala na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie naszej szkoły otrzymują możliwość kontaktu z nauką, rozwijają swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni. Ułatwia to uczniom wybór właściwego kierunku studiów, z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.

Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
 
Zapraszamy do udziału w Projekcie ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 września 2019 21:05

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych dla uczniów/uczennic w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie u uczniów/uczennic PZ NR 1 w Oświęcimiu, biorących udział w projekcie kompetencji z zakresu biologii, chemii, matematyki, umiejętności uczenia się i pracy w zespole oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym.
Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w okresie 02.09.2019 r. – 30.06.2020 r . Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi: on-line, koła naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne w w/w obszarach. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne podnoszące standardy prowadzenia zajęć.

W ramach projektu, dla klas z profilem biologiczno- chemicznego przewidziane są następujące formy wsparcia dla 30 uczniów/uczennic :
 zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r.;
 zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami Politechniki Krakowskiej w obszarze tematycznym: chemia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r.;
 wyjazdy na zajęcia stacjonarne na Uczelnie;
 koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami - 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r. w danym obszarze tematycznym.

W ramach projektu, dla klas z profilem matematycznym przewidziane są następujące formy wsparcia dla 20 uczniów/uczennic :
 zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: matematyka – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r.;
 wyjazdy na zajęcia stacjonarne na Uczelnie;
 koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami - 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

W ramach projektu, dla klas z profilem wosowskim przewidziane są następujące formy wsparcia dla 20 uczniów/uczennic :
 zajęcia dodatkowe on-line z pracownikami Centrum Kopernika w Krakowie
w obszarze tematycznym: rozwój kompetencji z zakresu umiejętności uczenia się - 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r.;
 wyjazd na zajęcia stacjonarne na Uczelnie;
 koła naukowe prowadzone w szkole przez nauczycieli we współpracy z nauczycielami akademickimi/doktorantami - 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2019 r. do czerwca 2020 r. w obszarach tematycznych - rozwój kompetencji z zakresu umiejętności uczenia się, rozwój kompetencji z zakresu pracy zespołowe w kontekście środowiska pracy.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4