Poczta

Migawka z galerii

img_1273916715_208_sm.jpg

 MCHE
Zakup sprzętu laboratoryjnego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu - Małopolska Chmura Edukacyjna - etap III PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 24 marca 2019 23:00

W ramach projektu zakupiono sprzęt laboratoryjny oraz pomoce naukowe mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z zakresu geografii, biologii, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, rozwoju kompetencji z zakresu umiejętności uczenia się i matematyki. Zakupiony w ramach projektu sprzęt pozwoli również rozwinąć zainteresowania i pasje naszych uczniów.


Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
 
INFORMACJE O PROJEKCIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 września 2018 23:00

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie u 68 uczniów I LO w Oświęcimiu kompetencji z zakresu biologii, geografii, matematyki, umiejętności uczenia się i pracy w zespole do końca czerwca 2019 r. oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym. Wyżej wymieniony projekt będzie realizowany w okresie 03.09.2018 – 30.06.2019.
Głównymi zadaniami projektu są zajęcia dodatkowe we współpracy z uczelniami wyższymi: on-line, koła naukowe, wyjazdy na zajęcia stacjonarne w następujących obszarach tematycznych: biologia, geografia, matematyka, umiejętności uczenia się i pracy w zespole. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia zajęć.
W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: biologia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019r.;
2) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: geografia – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019r.;
3) zajęcia z pracownikami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w obszarze tematycznym: umiejętności pracy zespołowej – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019r.;
4) zajęcia z pracownikami Fundacji Centrum Kopernika w Krakowie w obszarze tematycznym: umiejętności uczenia się – 30 godzin lekcyjnych w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r.;

5) koła naukowe z matematyki z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (30 godzin lekcyjnych w okresie 10.2018 r. – 06.2019 r.); Kryteria formalne rekrutacji:
- osoba jest uczniem LO nr 1 w Oświęcimiu,
- uczeń nie brał udziału w tożsamym wsparciu ( pod względem rodzaju zajęć i obszaru tematycznego) w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej,
- w przypadku rekrutacji do koła naukowego uczeń musi zgłosić swoją kandydaturę do zajęć on-line ( nie dotyczy matematyki),
- uczeń może brać udział tylko w zajęciach z jednego obszaru tematycznego,
- uczeń posiada kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczające ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu – opinia nauczyciela przedmiotowego lub pedagoga.

Wymagane dokumenty: Formularz rekrutacji
Umowa na realizację projekt pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap III” została podpisana pomiędzy Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie a Powiatem Oświęcimskim w Oświęcimiu. Całkowita wartość Projektu wynosi 64 954,38 zł z czego współfinansowanie z UE jest w wysokości 55 211,22 zł, z Budżetu Państwa – 6 495,44 zł oraz wkładu własnego Powiatu – 3 247,72 zł. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018r.


Formularz rekrutacji

Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4