Poczta

Migawka z galerii

img_1287296763_689_sm.jpg

 Styczeń MCHE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 stycznia 2020 00:00

Zajęcia w kolejnej edycji projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV”


W roku szkolnym 2019/2020, 70 uczniów z naszej szkoły bierze udział w zajęciach on-line i kołach naukowych w obszarze: biologia, chemia, matematyka, umiejętność pracy w zespole w kontekście środowiska pracy, rozwój kompetencji z zakresu umiejętności uczenia się w projekcie pn. „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie u 70 uczniów w LO w Oświęcimiu kompetencji z w/w zakresów oraz wzrost wykorzystywania technologii TIK w procesie edukacyjnym. Przewidziane zostały również wyjazdy on-line, warsztaty weekendowe i wakacyjne, które odbywać będą się przy współpracy uczeni wyższych. Obecnie prowadzone są wirtualne zajęcia wykładowe i laboratoryjne w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną, co pozwala na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie naszej szkoły otrzymują możliwość kontaktu z nauką, rozwijają swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni. Ułatwia to uczniom wybór właściwego kierunku studiów, z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce.

Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!
Kliknij, aby powiększyć!