Nowości książek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 listopada 2011 22:14

MATURA 2012
Komplet rzetelnych informacji dla kandydatów do państwowych i prywatnych uczelni i szkół policealnych, w całym kraju
. Publikacja zawiera dane o rekrutacji aktualne na rok akademicki 2012/2013.Informator pomoże Ci wybrać odpowiedni dla siebie kierunek studiów i uczelnię, w której chciałbyś studiować.

  Publikacja zawiera szczegółowe, autoryzowane przez same szkoły informacje:
 • UCZELNIE wyższe oraz SZKOŁY policealne: państwowe i niepaństwowe, publiczne i niepubliczne;
 • STUDIA dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne;
 • Studia magisterskie, zawodowe (licencjackie, inżynierskie), uzupełniające magisterskie (SUM);
 • Kierunki, specjalności, specjalizacje;
 • Szczegółowe kryteria przyjęć, uwzględniające ostatnie zmiany w zasadach rekrutacji;
 • Kryteria przyjęć zarówno dla kandydatów z "nową", jak i ze "starą" maturą;
 • Opis postępowania kwalifikacyjnego;
 • Postępowanie kwalifikacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • Kryteria rekrutacji dla osób z maturą międzynarodową (IB);
 • Liczba osób na jedno miejsce na poszczególne kierunki na uczelniach w roku 2011/2012;
 • Limity miejsc;
 • Terminy składania dokumentów, egzaminów itp.;
 • Opłaty za studia;
 • Szczegółowa oferta uczelni niepaństwowych;
 • Szkoły policealne w układzie wojewódzkim;
 • Adresy i telefony do uczelni i szkół, na poszczególne wydziały itp.;
 • Indeksy;
Szeroki zakres i przejrzysty układ treści. Wysoka jakość edytorska.