Informacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 czerwca 2019 14:30

Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów:
świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone.28 czerwca 2019 piątek od godz. 12.00 - do godz.15.00
od 1 do 8 lipca 2019 od godz. 10.00 - do godz.14.00
9 lipca 2019 od godz. 10.00 - do godz.12.00
Absolwenci gimnazjum – sala 17 parter
Absolwenci szkoły podstawowej - sala 33 I piętro

10 lipca 2019 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły