3a 3
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 ch LD 46 rel PL 1 ch LD 46 j.pol BK 2 ch LD 46
2 8:50- 9:35 ch LD 46 j.pol BK 2 mat MS 19 j.pol BK 2 ch LD 46
3 9:45-10:30 mat MS 19 bio EP 16 j.pol BK 2 bio EP 16 mat MS 19
4 10:45-11:30 j.ang-1/6 IW 39
j.ang-2/6 AP 29
wf-5/6 ED s1
wf-6/6 #3ab s2
j.nie-3/6 Kr 34
j.fr-4/6 DK 5
bio EP 16 rel PL 1
5 11:40-12:25 HiSp SP 7 wf-5/6 ED s1
wf-6/6 #3ab s2
j.ang-1/6 IW 39
j.ang-2/6 AP 28B
wf-5/6 ED s1
wf-6/6 #3ab s2
gw LD 46
6 12:35-13:20 j.nie-3/6 Kr 34
j.fr-4/6 DK 5
j.ang-1/6 IW 39
j.ang-2/6 AP 30
bio EP 16 HiSp SP 7 j.pol BK 2
7 13:25-14:10     bio EP 16    
Drukuj plan
wygenerowano 2017-11-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum