2a 2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     ch JK 45 mat PP 18  
2 8:50- 9:35 gw Fj 44 ch JK 45 ch JK 45 j.nie-3/6 BB 45
j.fr-4/6 DK 5
wf-5/6 Sz s3
wf-6/6 #2ab s1
3 9:45-10:30 j.pol Fj 44 ch JK 45 wf-5/6 Sz s3
wf-6/6 #2ab s1
ch JK 46 wf-5/6 Sz s3
wf-6/6 #2ab s1
4 10:45-11:30 j.pol Fj 44 HiSp ET 41 bio EP 16 ch JK 46 HiSp ET 41
5 11:40-12:25 j.ang-1/6 IW 39
j.ang-2/6 BF 28
j.ang-1/6 IW 39
j.ang-2/6 BF 30
bio EP 16 rel PL 5 mat PP 18
6 12:35-13:20 bio EP 16 j.nie-3/6 BB 45
j.fr-4/6 DK 5
j.ang-1/6 IW 39
j.ang-2/6 BF 30
j.pol Fj 44 mat PP 18
7 13:25-14:10 ch JK 45 bio EP 16 j.pol Fj 44 bio EP 16 bio EP 16
8 14:15-15:00 ch JK 46 rel PL 2      
Drukuj plan
wygenerowano 2017-11-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum